Totalentreprenad | Nybyggnation

Från dröm till idé till nyckelfärdigt hus, redo för er att skapa ert hem!

Nybyggnationer | Ombyggnationer | Tillbyggnationer

Projektledning

Profilbygg AB erbjuder projektledning. Oavsett projekt, större som mindre,
läggs upp som ett projekt. 


För alla inblandade är det viktigt att en klar strategi med transparens finns som underlag innan ett byggprojekt påbörjas. Det underlättar för både våra kunder och oss och alla inblandade vet vad som förväntas av projektet. Man har även klart för sig vilka som kommer att bli inblandade i arbetet samt att kunden kan i god tid välja material, ute som inne i huset.

Bygglov | Anmälan

Vi kan hjälpa er med bygglov eller anmälan. 

Där finns byggåtgärder som inte kräver bygglov men en anmälan kan krävas när en byggnad skall ändras där bärande konstruktioner berörs, installeras eller andra väsentligt installationer ändras. Hör med oss!

Kontakt & Offertförfrågan